Společenství vlastníků Okružní 848-849 Karviná
 
   
 
 
  < návrat zpět

Shromáždění vlastníků č.1/2017

Dne 25.4.2017 se v sušárně Okružní 849 v Karviné – Ráji konalo shromáždění vlastníků SVJ.


Program zasedání

1. Zahájení
2. Vyhodnocení plánu oprav a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy za rok 2016
3. Vyhodnocení roční účetní závěrky
4. Zúčtování podílu na zisku
5. Stanovení ročních záloh na krytí předpokládaných nákladů příštích období
     - přehled nákladů na správu a údržbu domu
     - přehled nákladů na služby
6. Plán oprav na rok 2017
7. Navrhované (volitelné) opravy 2017-2019
8. Připomínky a náměty členů společenství
9. Usnesení
10. Závěr 

Zápis ze zasedání včetně příloh  (formát PDF, cca 8 MB)

 

 


PORUCHOVÁ SLUŽBA - ÚNIK PLYNU
1239
HAVÁRIE ÚT - VAPES
775 565 588
PORUCHOVÁ SLUŽBA - SMVAK
840 111 125
PORUCHOVÁ SLUŽBA - ELEKTRO
840 850 860
PORUCHOVÁ SLUŽBA - DALKIA ČR
800 800 860


 
 
  HOME   |  O SPOLEČENSTVÍ   |  VÝBOR   |  HOSPODAŘENÍ   |  TECHNICKÉ INFORMACE   |  ARCHÍV  
osklivekacatko