Aktuální informace

Oprava komunikace

Ve dnech 2.8.2021 až 15.8.2021 bude uzavřena komunikace před naším SVJ z důvodu pokládky nového povrchu. Více informací zde.

Přerušení dodávek TUV

Ve dnech 12.7.2021 až 18.7.2021 bude přerušena dodávka teplé užitkové vody. Dodávky budou obnoveny v průběhu neděle 18.7.2021 do 22:00.

Shromáždění mimo zasedání

Dne 20.5.2021 byly předány podklady pro "off-line" shromáždění členů SVJ. V případě dotazů kontaktujte výbor SVJ a do 21.6.2021 odevzdejte svá rozhodnutí ;-)

Kontrola a výměna HP

Dne 20.5.2021 byla provedena kontrola hydrantů, resp. výměna hasicích přístrojů umístěných v garážích. Žádáme garážníky, aby byli výměně přítomni.

Kontrola plynových zařízení

Dne 20.5.2021 byla provedena každoroční kontrola plynvých zařízení. Žádáme o zpřístupnění bytů k provedení kontroly.

Volba nového výboru

Dne 13.5.2021 byl zvolen nový výbor SVJ. Tým stávajících členů Jiřího Starze a Jaroslava Folwarczného doplnila Denisa Čudová. Výsledky hlasování na vyžádání u předsedy SVJ.

Vyúčtování za rok 2020

Dne 20.4.2021 bylo rozesláno vyúčtování nákladů za rok 2020, přeplatky budou zaslány členům na bankovní účty do 30.6.2021. V případě nejasností, kontaktujte výbor SVJ.

O společenství

Společenství má celkem 24 bytových jednotek a 12 garáží. V soukromém vlastnictví je 12 bytových jednotek a 4 garáže. Zbývající bytové jednotky a garáže vlastní členové SBD DRUBYD.

Výbor společenství

Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech záležitostech. Navenek zastupuje společenství předseda a v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru, podepisují za společenství dva členové výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů, kdy každý člen (včetně předsedy) má jeden hlas.

V případě potřeby můžete členy výboru kontaktovat, po domluvě se i osobně setkat.

Mgr. Denisa Čudová
předseda výboru
+420 - 606 762 496
denisa.cudova@sv-okruzni.cz

Mgr. Stanislava Starzová
člen výboru
+420 - 732 113 016
stanislava.starzova@sv-okruzni.cz

Ivan Sobotovič
člen výboru
ivan.sobotovic@sv-okruzni.cz

Důležité kontakty

poruchová služba
únik plynu
1239

havárie ÚT
VEPES CE s.r.o.
775 565 588

poruchová služba
SMVAK
840 111 125

poruchová služba
Dalkia ČR
800 800 860